Tanácsadói minőségében a TechnOrg szakértői szolgáltatást biztosít bármely hazai vagy külföldi intézményeknek - állami, társadalmi, egyéni és társas vállalkozásoknak (vállalatoknak, szövetkezeteknek), szervezeteknek,  egyesüléseknek, szövetségeknek, kamaráknak, társulásoknak stb.  Ennek keretében az igényelt témákban és/vagy területeken a TechnOrg szakértői aktívan (személyesen vagy közvetetten) közreműködnek a feladat (elméleti vés/agy gyakorlati) megoldásában; illetve szakvélemények, tanulmányok, szakértői jelentések és/vagy más dokumentumok elkészítésével támogatják a megrendelőt.

TechnOrg vezető szakértői

Felsőfokú végzettségű (tervező és iparművész, technológus, vegyész-, gépész- és villamosmérnök, matematikus, rendszerszervező, közgazdász stb.) - legalább tízéves, többségük harminc évnél több gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek.  Mindegyikük magas szinten beszél (világ)nyelveket. Közülük sokan dolgoznak vagy dolgoztak - hazai és külföldi - (magán)cégeknek, nemzetközi szervezeteknél (pl. az UNIDO-nál, az ENSz Iparfejlesztési Szervezeténél).  Az alábbiakban felsoroltakon túl az egyes megbízásokhoz, projektekhez és/vagy feladatokhoz a legmegfelelőbb tudású és gyakorlatú további (hazai vagy külföldi) szakemberek kerülnek bevonásra.

Szakterületei:  Számítás- és biztonságtechnika, programozás, szervezés, vezetés, pályázatok.

Szakterületei:  Cipőgyártás, beruházás, üzemgazdaság, szervezés, vezetés, munkavédelem.

Szakterületei:  Bőrgyártás, környezetvédelem, nemzetközi kapcsolatok, projekt irányítás.

Szakterületei:  Szakfordítás, dokumentáció, kommunikáció, kapcsolatszervezés.

Szakterületei:  Cipőgyártás, ortopéd cipőkészítés, vállalatirányítás, pályázatok.

 

 

Szakterületei:  Cipőgyártás, bőrdíszmű, CAD/CAM, rendszerszervezés, marketing, pályázatok, projekt irányítás, szakmai oktatás.

Szakterületei:  Számítástechnika, programozás, CAD/CAM, szerszámozás.

Szakterületei:  Cipőgyártás, bőrdíszmű, szakmai oktatás.