Tartalmak  Formák  Feltételek  Refernciák  e-Tanulás

Szakmai (tovább)képzési koncepció

A hagyományos (korábbi) ipari tanuló, technikus és (üzem)mérnök képzés a bőr-, cipő- és bőrfeldolgozó ipar területén megszűnőben van Magyarországon - elsősorban a termelés szerkezetének, a technológia és ezek következtében az oktatási rendszer változása (fejlődése) következtében.  A TechnOrg partnereivel együttműködve rugalmas, korszerű és a gyakorlati igényekhez igazodó szakmai (tovább)képzési szolgáltatásokat kínál ahhoz, hogy az adott munkakör ellátásához szükséges ismetereket (tudást) és készségeket (gyakorlatot) az (kulcsműveleti fizikai) dolgozók és alkalmazottak (munkahelyi vezetők, gyártmánytervezők és -fejlesztők, műszakiak, minőségellenőrök, marketingesek stb.) megszerezhessék és ezzel a termelő egységek és vállalkozások hatékonyabbá és versenyképesebbé váljanak.

Képzési tartalmak

Időtartam [óra]

1 óra = 50 perc

Minimum Javasolt
(Természetes bőr)szabászok és varrógépen dolgozók készségelemzéses (analitikus) módszerrel való betanítása   Szabászat  Varrás 200 280
(Természetes bőr)szabászok és varrógépen dolgozók készségelemzéses (analitikus) módszerrel való továbbképzése Szabászat  Varrás 21 35
Bőrszabászati és felsőrészkészítési instruktorok kiképzése Szabászat  Felsőrész 70 120
Közép- és felsőszintű vezetők (gyártásirányítók, művezetők), műszaki és marketing területeken dolgozók továbbképzése  Részletek 14 35
Számítógépes gyártmánytervezés (CAD) alapjai, megoldásai, rendszerei, gyakorlata (szükség esetén a megrendelő cégnél vagy üzemben alkalmazott rendszerre adaptálva) 7 21
Aktuális (tavaszi/nyári, őszi/téli) divattrend 7 14
Marketing alapismeretek és gyakorlata 14 35
Lábbeli gyártmánytervezés: lábanatómia, esztétika és divat, kaptafa és kópia, alapmodellek felsőrész- és bélésmintái, sorozatkifejtés, alsó alkatrészek tervezése, CAD 120 160
Gyártástechnológiája: anyagismeret (természetes bőrök, bőrhelyettesítők, cérnák, ragasztók, talpak, sarkak), gyártmánytervezés (lábegészség, kaptafa, mintaszerkesztés, sorozatkifejtés), gyártástechnológia és gépei (szabás, alkatrészek gyártása, felsőrészkészítés, fárafoglalás, talpfelerősítés, kikészítés), termelésszervezés (anyag- és munkanormák, munkahelyek, gyártási folyamatok, minőségbiztosítás, termelés kiszolgálása, vezetés), marketing (piackutatás, kollekcióépítés, piaci csatornák, vevőszolgálat, reklám) - Főként szakirányú képzettséggel nem rendelkező cipő- vagy bőrdíszmű-gyártásban dolgozók részére 160 480
Ortopéd cipőkészítés: ortopédia, méretvétel, kaptafakészítés, mintaszerkesztés, konstrukció tervezés, anyagok és alkatrészek, CAD 21 70
Speciális szakmai (tovább)képzés a megrendelő aktuális és konkrét igényeihez igazodóan, előzetes megbeszélés alapján 4 120

(Tovább)képzési formák                                 

bullet

Hagyományos központi tanfolyamok (megfelelő számú jelentkező esetén): az igényeknek megfelelő földrajzi központban, a tárgynak megfelelő fizikai környezetben.

bullet Kihelyezett tanfolyamok a megrendelő vállalat telephelyén (esetleg más/környező vállalkozások alkalmazottainak részvételével).
bullet Távoktatás (egyéni és csoportos): a tananyag hagyományos és/vagy elektronikus formában jut el a résztvevőkhöz, akik azután egyéni és/vagy csoportos konzultációkon (személyes vagy kiscsoportos foglalkozásokon) és/vagy telekommunikációs eszközök (telefon, internetes videokonferencia) igénybevételével véglegesíthetik tudásukat.
bullet Gyakorlati készségfejlesztés (kulcsműveleti) dolgozók gyakorlati ki- vagy átképzése a megfelelő manuális képességek és készségek létrehozása vagy továbbfejlesztése, a hatékony és biztonságos szerszám- és géphasználat érdekében.
bullet Új üzemegység (vállalkozás, üzem, műhely, csoport, beszállító stb.) létrehozásával vagy (át)telepítésével, új technológia (pl. CAD, CNC) bevezetésével kapcsolatos dolgozó- és vezető-betanítás.
bullet Speciális (tovább)képzések a megrendelő konkrét igényeinek megfelelően.    

Feltételek

bullet

A csoportok nagysága/létszáma az aktuális (tovább)képzési tartalom, módszer és megegyezés függvénye: egyedi konzultációs megoldásoktól a hagyományos/tantermi tanfolyamok legfeljebb 15 főig terjedhetnek.  A központi tanfolyamok rendszeresen meghirdetésre kerülnek és általában Budapesten kerülnek megrendezésre a felhívásban feltüntetett minimális és maximális létszámmal.

bullet

Időbeosztás

  • A gyakorlati jellegű képzés és továbbképzés célszerűen egy tömbben zajlik.

  • A tanfolyam jellegű (tovább)képzés történhet

    • folyamatosan (egy vagy több szakaszban a teljes időtartam függvényében),

    • heti rendszerességgel 1-2 alkalommal: napközben (munkaidőben), esténként (3-5 óra/alkalom) vagy hétvégeken (7 óra/nap).

bullet

A képzések a legkorszerűbb technikai megoldások (vetítés, számítógép, esettanulmányok, visszacsatolás, kiscsoportos feladatmegoldás, projekt, internet stb.) alkalmazásával történnek.  A távoktatásban a telekommunikációé a vezető szerep.

bullet

A TechnOrg (tovább)képzési programjai magyar, angol és orosz nyelven bonyolíthatók le.     

Referenciák 

A TechnOrg korábban is szervezett, illetve részvett szakmai (tovább)képzésben (pl. ortopéd cipőkészítők minősítése), szakértői több új hazai cipőfelsőrész gyártó egység újonnan alkalmazott dolgozóit képezték ki a készségelemzéses rendszer alkalmazásával.  Ugyanezt a rendszert vezették be több külföldi szakoktatási intézményben is (pl. Eritreában, Etiópiában, Kenyában, Kubában) UNIDO műszaki támogatási programok keretében.  Fejlődő országok szakemberei részére cipőgyártó művezető és fröccsöntő szerszám tervező tanfolyamokat tartottak.   

 

e-Tanulás (e-Learning)

 

Folyamatban van a cipőipari gyártmánytervezés elektronikus oktatási tananyagának fejlesztése.  Ez 20 modulba szervezve felöleli a lábbelik tervezésével kapcsolatos teljes ismeretanyagot olyan részletességgel, hogy a(z egyéni) tanulók minden más forrás használata nélkül elsajátíthatják azt - mind elméleti, mind pedig gyakorlati szinten.  (Valójában a szükséges források - pl. szövegek, táblázatok, ábrák, színes álló és animaált képek, folyamatábrák, mozgófilmek/videók, hanfelvételek, szószedet és terminológia, internetes hivatkozások stb. - mind a tananyag részét képezik és a modul futtatása közben előjönnek vagy előhívhatók.)  A tanuló maga irányítja a tanulás folyamatát és mélységét, miközben maga a tanulás nagyfokú interaktivitást igényel.  Mindegyik modulhot egy teszt kapcsolódik, melynek megoldásával a tanulók azonnal visszajelzést kapnak arról, hogy milyen hatékonysággal szerezték meg a szükséges ismereteket és készségeket.

A tananyag szerkezete:

 

 

Az alábbi képekre kattintva mintaként megtekinthető a divattal foglalkozó modul és az annak elsajátítását mérő teszt (Figyelem: A tananyag terjedelme nagy, így az oktató program letöltése és elindítása hosszabb ideig is eltarthat - TÜRELEM!!)

 

   

 

Az e-Oktatás cipőipari alkalmazásáról részletek itt olvashatók.